page_banner

Vad är en grafisk surfplatta och vad är dess funktionalitet?

En grafikplatta (även känd som digitaliserare, digital grafisk surfplatta, pennplatta, ritplatta eller digital konsttavla) är en datorinmatningsenhet som gör det möjligt för en användare att för hand rita bilder, animationer och grafik med en speciell pennliknande penna, liknande sättet som en person ritar bilder med en penna och papper.Dessa surfplattor kan också användas för att fånga data eller handskrivna signaturer.
Under en mycket lång tid har den blivit erkänd som en avancerad enhet endast för professionell designer eller konstnär på grund av den orimliga kostnaden.
Principen bakom kärntekniken som gör att grafisk surfplatta kan upptäcka rörelsen av din penna är faktiskt ganska enkel, panelen inuti pennplattan kommer att skapa ett elektromagnetiskt fält på surfplattans yta när du använder den unikt designade passiva elektromagnetiska resonansen penna (EMR stylus) på arbetsområdet, kommer kretsen inuti denna lilla penna att skära av magnetfältslinjen vilket kommer att leda till förändring av elektrisk ström.Tabletten känner av den växlande strömmen och beräknar sedan pennans position.


Posttid: 2022-04-04